Zřízení olomouckého biskupství (1063)

První olomoucký biskup Jan (biskupem v letech 1063 – 25. listopadu 1085) byl inzultován pražským biskupem Jaromírem-Gebhardem (kolem 1040–1090).

Výřez z mědirytiny...

Výřez z mědirytiny zdobící tezi olomoucké univerzity pořízené k bakalaureátu z filozofie, o nějž se v červnu 1676 ucházel Matyáš Schmidt z Brna. Mědirytina zachycuje požár Nové věže způsobený bleskem 23. dubna 1675 a znázorňuje zástavbu olomouckého Předhradí v této době. Gotický (původně románský) kostel sv. Petra s vysokou stanovou střechou a přiléhající k městské hradbě se nachází na výřezu vlevo. Kostel byl roku 1787 odsvěcen a o pět let později demolován; nyní v místech tohoto kostela stojí budova předního traktu Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, vybudovaná v letech 1901–1903.

Zemský archiv v Opavě, pracoviště v Olomouci, fond Univerzita Olomouc (1576) 1640–1950, Tisky, Teze neobrazové, inv. č. 2142/1.