Vybudování kupeckého domu a radnice v Olomouci (1261, 1378)

U počátků olomouckého kupeckého domu a posléze i radnice stojí privilegia českého krále Přemysla Otakara II. z roku 1261 a moravského markraběte Jošta z roku 1378.

Povolení městu postavit kupecký dům...

Přemysl Otakar II., král český, povoluje městu Olomouci postavit si kupecký dům (theatrum sive domus communis, que in vulgo chaufhus dicitur) a konat od sv. Havla [16. 10.] čtrnáctidenní výroční trh, jehož účastníky osvobozuje po šest týdnů od veškerých mýtních poplatků.

Státní okresní archiv Olomouc, fond Archiv města Olomouce, Listiny, inv. č. 1.

Listina

Listina je zpečetěna poškozenou mincovní pečetí (tj. dvoustrannou pečetí, jejíž líc – averz, jakož i rub – reverz mají stejně velký průměr) o průměru 86 mm přivěšenou k plice (ohnutému spodním okraji listiny) šňůrou ze žlutých, zelených a červených hedvábných nití. Tento typ své pečeti Přemysl Otakar II. užíval v letech 1251–1263, averz pečeti reprezentuje vládu Přemysla Otakara II. v českých zemích, zatímco její reverz Přemyslovu vládu v zemích rakouských. Na averzu obrazové válečné jezdecké pečeti je tudíž uplatněn na rytířově gotickém štítu český lev s legendou + PREMIZL.DEI.GRACIA.IVVENIS.REX.BOEMOR (Přemysl, z Boží milosti mladší král Čechů – Přemyslův otec Václav I. zemřel 23. září 1253), na reverzu pečeti rytíř nese štít s babenberským (rakouským břevnem) a opis zní + OTACHARVS.DEI.GRACIA.DVX.AVSTRIE:ET.STIRIE. (Otakar, z Boží milosti vévoda Rakouska a Štýrska).

Odkaz