Nejstarší česky psaná listina v Archivu města Olomouce (1404)

Nejstarší dochovanou česky psanou listinou vzniklou v Olomouci je darovací listina moravského markraběte Jošta Lucemburského ze dne 26. června 1404.

Pečeť moravského markraběte Jošta Lucemburského

Okrouhlá jednostranná pečeť moravského markraběte Jošta Lucemburského přivěšená pergamenovým proužkem k plice (zahnutému spodnímu okraji) darovací listiny vystavené v Olomouci 26. června 1404 Sulíkovi z Konice.

V pečetním poli se nachází vpravo hledící korunovaná moravská orlice. Opis pečeti sevřený mezi dvěma provazci zní: s * iodoci * dei * gracia * marchionis * et * domini * moravie * (Pečeť Jošta, z Boží milosti markraběte a pána Moravy).