Nejstarší česky psaná listina v Archivu města Olomouce (1404)

Nejstarší dochovanou česky psanou listinou vzniklou v Olomouci je darovací listina moravského markraběte Jošta Lucemburského ze dne 26. června 1404.

Darovací listina

Jošt, markrabí moravský, daruje za věrné služby Sulíkovi z Konice zboží patřící k šenkovství markrabskému, a to po lánu rolí v Předmostí a Radvanicích, v Hodolanech (Hodynanech) dvůr se dvěma podsedky a mlýn u špitálu sv. Ondřeje se čtyřmi podsedky, aby to vše držel manským právem.

Odkaz