Nejstarší česky psaná listina v Archivu města Olomouce (1404)

Nejstarší dochovanou česky psanou listinou vzniklou v Olomouci je darovací listina moravského markraběte Jošta Lucemburského ze dne 26. června 1404.

Miniatura Jošta Lucemburského, markrabího moravského

Miniatura Jošta Lucemburského, markrabího moravského. Gelnhausenův kodex, 1400–1408, folio 63r. Státní okresní archiv Jihlava, Archiv města Jihlavy, oddělení Úřední knihy a rukopisy 1359–1850 (1894), inv. č. 17, archivní kulturní památka č. 128, 187 folií, 48 × 34 cm (vazba 49,5 × 34 cm).

Odkaz