Listiny krále Václava III. v Archivu města Olomouce (1306)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny českého a polského krále Václava III. (vládnoucího v letech 1305–1306) z roku 1306, vystavené pro Unku z Majetína a pro město Olomouc.

Zápis v olomoucké Knize statut olomoucké kapituly a nekrologiu...

Zápis v olomoucké Knize statut olomoucké kapituly a nekrologiu o zavraždění českého krále Václava III. 4. srpna 1306. Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2877, sign. E140. Foto Pavel Rozsíval pro Vlastivědné muzeum v Olomouci.

TRANSLITERACE

Wenceslaus rex Bohemie VII. dum
deambularet in palacio ad auram post
meridiem per Conradum Duringum
crudelem inhumanum dictum de Mulhow
est occissus Anno Domini MoCCC.VI°.
Anno milleno trecenteno quoque seno
Osualdi festo Wenceslai memor esto.

PŘEKLAD

„Václav III., král český, když se procházel v paláci na vzduchu po poledni, byl usmrcen krutým a nelidským Durynkem Konrádem řečeným z Mulhova léta Páně tisícího třístého šestého.“
K zápisu je připojen cisioján (veršovaná datace):
„Roku tisíc tři sta každého šest
při svatém Osvaldu1 památka Václava jest.“

1 Svátek sv. Osvalda (asi 603–642), krále Northumbrie v Anglii, připadá nyní na 5. srpna.