Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Richard Fischer (1872–1954): T. G. Masaryk a Olomouc

Olomouc 1930.

Vědecká knihovna v Olomouci, sign. 76.808.

Čestné občanství města Olomouce pro Tomáše G. Masaryka

Městské zastupitelstvo Velké Olomouce, vzniklé 19. dubna 1919 sloučením 13 předměstských obcí s městem a dosáhnuvší tak (údaj z roku 1921) 57 206 obyvatel, u příležitosti prvního výročí naší samostatnosti jmenovalo 27. října 1919 na slavnostní schůzi prezidenta Masaryka prvním českým čestným občanem města Olomouce, ač se tato pocta Masarykovi plánovala u příležitosti jeho osobní návštěvy.

Diplom čestného občanství umělecky vypracoval olomoucký akademický malíř profesor Karel Wellner v tomto znění (cit. podle publikace Richarda Fischera Dr. T. G. Masaryk a Olomouc, Olomouc 1930, s. 38–38):

„Pane prezidente,
sešli jsme se, zastupitelstvo hlavního města Olomouce, dne 27. října 1919 k slavnostní schůzi, abychom vzpomněli výročí české státní samostatnosti a všeho, co s ním souvisí.

Hluboce a upřímně vděčni vzpomínáme všech pracovníků a hrdin, kteří naši svobodu připravovali a vybojovali. Vzpomínáme oddaně a vřele i těch, kdož – řídíce se Vaší vůlí – pomáhali duší, krví a životem uskutečňovati cíl celého národa, česko-slovenský stát.

V prvé řadě však, pane prezidente, platí naše díky Vám, vůdci a hlavě osvobozovací práce, pro kterou Vás, vítěze, celý československý národ s nadšením uvítal v osvobozené vlasti jako prvního občana a vložil radostně správu svých osudů do Vašich rukou.

V dnešní slavnostní chvíli oceňujeme znovu Vaše zásluhy i práci a slibujeme Vám jménem celé Velké Olomouce veřejně a opravdově, že se budeme rádi říditi Vašimi zásadami a myšlenkami, že budeme ze všech sil a ve všech oborech pracovati pro zajištění a zdar naší česko-slovenské republiky, že zůstaneme vždy a všude věrni Vám i svému mladému státu pro dobro své i pro štěstí budoucích pokolení.

A na důkaz své vděčnosti a lásky jmenujeme Vás, pane prezidente, prvním českým čestným členem hlavního města Olomouce, projevujíce Vám takto zároveň svou neomezenou úctu.

V Olomouci, dne 27. října 1919.

Starosta: Dr. Karel Mareš, v. r.
Dr. Rich. Fischer, v. r., Dr. Adolf Procházka, v. r.
členové městské rady

19. prosince 1919 pak tento diplom odevzdala delegace zástupců města Olomouce ve složení JUDr. Karel Mareš (1872–1952), JUDr. Richard Fischer, Jan Lón a JUDr. Adolf Procházka (1869–1931) v Praze osobně prezidentu Masarykovi, který projevil radost z tohoto vyznamenání a Olomoučanům vzkázal dík a pozdrav.