Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Prezident T. G. Masaryk 18. září 1921 na olomouckém Horním náměstí

Až v průběhu roku 1921 bylo rozhodnuto, že prezident Masaryk navštíví Olomouc v rámci své asi čtrnáctidenní cesty na Moravu a Slovensko. Při přípravě prezidentova cestovního programu bylo nutno provést přísný výběr akcí, aby vše proběhlo bez překotnosti, klidně a důstojně. T. G. Masaryka měli doprovázet ministerský předseda a ministr vnitra JUDr. Jan Černý (1874–1959), ministr zahraničních věcí JUDr. Edvard Beneš (1884–1948) a kancléř JUDr. Přemysl Šámal (1867–1941).

Přípravy vyvrcholily v Olomouci 17. září, kdy byla na radniční zdi, poblíž historického orloje, prezidentu Masarykovi odhalena pamětní deska, za protektorátu Čechy a Morava odstraněná. Deska nesla tento nápis:

„Na památku prvého výročí osvobození národa
věnována tato pamětní deska k poctě velkého syna vlasti,
prezidenta Republiky československé Dra T. G. Masaryka,
od vděčného zastupitelstva hlavního města Olomouce.“

Pobytu T. G. Masaryka v Olo¬mouci ve dnech 18. a 19. září 1921 předcházela prezidentova návštěva Prostějova. Po dvanácté hodině 18. září se na západním obzoru objevilo několik aeroplánů, které z Prostějova do Olo¬mouce kroužily nad prezidentskou kolonou. V prezidentově automobilu, erárním faetonu Praga Grand s diskovými ocelovými koly, cestovala též jeho dcera Alice Masaryková (1879–1966). Na hranicích Velké Olomouce se automobily krátce zastavily u slavobrány, kde se shromáždilo hlavně dělnictvo Sonnenscheinovy továrny. Prezident tu přijal hlášení přednosty okresní politické správy a ministerského rady Jindřicha Žáčka (1876–1968), starosty města JUDr. Karla Mareše, velitele olomoucké posádky divizního generála Josefa Kroupy (1831–1924) a velitele četnictva podplukovníka Otto Bláhy (1881–1846; plukovník četnictva v. v. Otto Bláha byl za protektorátu Čechy a Morava povýšen na generála v. v, v letech 1941–1943 byl předsedou kolaborantského Českého svazu válečníků a místopředsedou Českého svazu pro spolupráci s Němci, po válce byl Národním soudem odsouzen k trestu smrti a 21. ledna 1946 byl popraven). Prezidentův vůz nato obklopila čestná jízdní četa se čtyřmi trubači a doprovázela ho až k arcibiskupskému paláci, kde byl prezident ubytován. Na Nové ulici před Zemskou nemocnicí pozdravilo prezidenta její osazenstvo v čele s primářem doc. MUDr. Františkem Votrubou (1873–1935). Před radnicí prezident vystoupil z automobilu a přehlédl čestnou rotu 6. hanáckého pěšího pluku.

Odkaz 1 Odkaz 2