Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Prezident T. G. Masaryk před olomouckou radnicí 18. září 1921

Starosta Velké Olomouce JUDr. Karel Mareš prezidenta T. G. Masaryka oslovil tímto projevem (cit. podle publikace Richarda Fischera Dr. T. G. Masaryk a Olomouc, Olomouc 1930, s. 16–17 ):

„Zastupitelstvo hlavního města Olomouce vzdává vám upřímný a nelíčený dík za to, že jste přijal jeho pozvání a že jste poctil město Olomouc svou návštěvou. Jsme hrdi na to, že můžeme v tomto historickém městě vzdáti hold svému milovanému prezidentu a že můžeme v památné radnici olomoucké pozdraviti prvního českého čestného občana tohoto města. Buďte nám, pane prezidente, upřímně vítán! V radostném rozechvění sdílíme jásot a nadšení, s jakým přijalo vás obyvatelstvo tohoto města a prostými, srdečnými slovy tlumočíme vám lásku, oddanost a dík všeho lidu ya to, že jste učinil národ samostatným a volným, že jste mu vytvořil jeho vlastní stát a že tento stát pod vaším vedením se upevňuje a nabývá zvýšeného politického významu po všem světě.

Ve svých projevech o vybudování tohoto státu kladete důraz na to, aby organizace i jednotlivci, každý ve svém oboru, podle svých sil a schopností pracovali na jeho výstavbě. Jsme také jednou ze složek státotvorných a ujišťujeme vás, pane prezidente, že jsme se ve své činnosti radniční vždy těmito slovy řídili. [...] Hledíce vám tváří v tvář, těšíme se upřímně z vašeho ozdravění a přejeme vám, abyste nám ještě dlouhá léta v čilé svěžesti tělesné i duševní zůstal zachován, abyste mohl státu našemu pojistiti pevnou a šťastnou budoucnost. Doufáme také, že budeme vás ještě častěji na Moravě i zde v Olomouci vítati a slibujeme vám svou činností působiti radost.“

Odkaz