Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Podpis prezidenta Tomáše G. Masaryka

V zasedací síni olomoucké radnice přijal prezident Masaryk pozdravy městského zastupitelstva a zapsal se do pamětní knihy města. Poté vstoupila deputace starostenských sborů okresů olomoucko-šternberského a litovelského, která prezidenta pozdravila jménem hanáckého venkova. Jménem olomoucké jednoty Československé obce legionářské hovořil její předseda Antonín Roubal, za olomoucké dělnictvo promluvil důvěrník Josef Křemének, zdravici českých kulturních a humánních spolků v Olomouci přednesl JUDr. Richard Fischer. Dostavily se rovněž a dočkaly se přijetí deputace českého a německého učitelstva, církve českobratrské (farář František Prudký) a diecézní rady církve československé (biskup Matěj Pavlík, 1879–1942, jenž byl 25. září 1921 byl v Bělehradě vysvěcen pravoslavným biskupem pro Moravu s přijatým jménem Gorazd, stal se obětí heydrichiády a v roce 1987 byl svatořečen jako sv. Gorazd II.), jakož i židovské náboženské obce.

Audience pokračovaly v arcibiskupském paláci, zahájilo je oficiální přijetí arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana (1851–1923) – k tomu poznamenejme, že v předešlém roce se arcibiskup kardinál Lev Skrbenský svobodný pán z Hříště (1863–1938), intronizovaný ve válečném roce 1916, vzdal úřadu.

Následovali děkan teologické fakulty prof. ThDr. Josef Škrabal (1875–1932), světící biskup ThDr. Karel Wisnar (1852–1926) za metropolitní kapitulu, divizní generál Josef Kroupa (1861–1926) jako velitel olomoucké posádky, Augustin Wüst za Obchodní a živnostenskou komoru, Jan Vaca za Plodinovou burzu, továrník Antonín Formandl za Svaz průmyslníků, František Okleštěk (1867–1936) za starostenský sbor a další zástupci státního úřednictva.

Odkaz