Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Uvítání prezidenta Tomáše G. Masaryka ve Velkém Týnci

Odpoledne 18. září 1921 odjel prezident Masaryk s průvodem do Velkého Týnce k odhalení Památníku svobody. V obci prezidenta přivítal starosta obce a poslanec Jaroslav Bečák, nahoře u památníku poslanec Kuneš Sonntag (1878–1931), načež byl památník pře¬dán veřejnosti. Senátor Felix Časný (1864–1948) odevzdal hlavě státu Památník okresního Národního výboru z roku 1919 a architekt František Kolář (1890–1969) odlitek modelu Památ¬níku svobody.

Odkaz 1 Odkaz 2 Odkaz 3