Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Kolona prezidenta T. G. Masaryka 18. září 1921

Večer 18. října 1921 se konalo slavnostní představení v olomouckém městském divadle, přešlém po převratu z německých do českých rukou. Jménem Družstva českého divadla v Olomouci uvítal T. G. Masaryka předseda družstva JUDr. František Votruba. Prezident shlédl první jednání Fibichovy opery Šárka, nato, vyjádřiv své uznání hereckému ansámblu, orchestru i celému divadlu, odjel do arcibiskupské rezidence, kde bylo uspořádáno diner, přičemž na nádvoří rezidence koncertovala vojenská hudba a zpíval pěvecký sbor Žerotín. Arcibiskup Stojan pronesl srdečný přípitek, který prezident neméně srdečně opětoval; když však chtěl arcibiskup uctít hosta podle svého zvyku kalíškem dobré slivovice, nesetkal se u prezidenta s pochopením, třebaže Masaryk vyrostl na moravské vesnici. Toto malé faux pas vynesl zpoza zdí arcibiskupské rezidence účastník popisovaných událostí JUDr. Richard Fischer, autor útlé brožury o Masarykově vztahu k Olomouci a Olomoucku. Na téma vztahu prezidenta Masaryka a arcibiskupa Stojana Fischer napsal (Dr. T. G. Masaryk a Olomouc, Olomouc 1930, s. 23):

„Mnozí lidé byli překvapeni, že prezident byl hostem arcibiskupovým, vzpomínajíce jeho příkrých bojů s předáky z katolického tábora i s četnými kněžími (spor s katechety aj.). Myslím, že neprávem. Masaryk přijel do Olomouce jako hlava státu, a ne jako politik, a nerozpakoval se přijati zdvořilé pozvání nejvyššího hodnostáře církevního. A bylo jistě na místě vzpomenouti, že v arcibiskupském paláci olomouckém, kde dřív jen šlechta, a to ještě cizí, převládala, kde také Habsburkové bývali hosty a kde 2. 12. 1848 nastoupil na trůn mladý Habsburk, císař František Josef, octl se prvý prezident svobodné republiky československé jako vítěz nad Habsburky a že prezidenta-demokrata a Slováka vítal arcibiskup-demokrat Hanák, oba synové naší Moravy. Jistě byl to příznak nové doby a zvítězivší demokracie.“

Odkaz 1