Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Prezident T. G. Masaryk na letišti v Olomouci-Neředíně

Po noci strávené v apartmá arcibiskupské rezidence odjel prezident následujícího dne o osmé hodině ranní k přehlídce olomoucké posádky na letiště u Neředína. Cestu vroubil špalír Sokolů, skautů a olomouckého obyvatelstva.

Před přehlídkou se konalo slavnostní předání praporu 2. sibiřskému jízdnímu pluku; vrchní armádní velitel, zatloukaje první hřeb do žerdi praporu, pravil: „Nechť je druhý sibiřský jízdní pluk vždy pevnou oporou republiky!“ Poté zatloukli svoje hřeby ministerský předseda JUDr. Jan Černý, ministr zahraničí JUDr. Edvard Beneš, ministr železnic dr. Ing. Václav Burger (1859–1923) a další přítomní hodnostáři vojenští i civilní. Prezident i členové jeho družiny vepsali svoje jména do pamětní knihy pluku. Když prezident předával bojovou zástavu veliteli pluku plukovníku Jaroslavu Červinkovi (1848–1933), pronesl: „Plukovníku, odevzdávám druhému sibiřskému pluku tuto korouhev. Budiž vám znamením věrnosti a pocitu povinnosti!“ Nato připjal na stuhu praporu československý válečný kříž se slovy: „Zdobím vaši korouhev československým válečným křížem, který vláda udělila druhému jízdnímu sibiřskému pluku za jeho bojovou činnost v Rusku.“ Během přehlídky defilovala před prezidentem celá olomoucká posádka všech druhů zbraní a vzlétla tři vojenská letadla. (Cit. podle publikace R. Fischera Dr. T. G. Masaryk a Olomouc, Olomouc 1930, s. 24.)

Odkaz 1 Odkaz 2