Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Pomník prezidenta Tomáše G. Masaryka

Pomník prezidentu Osvoboditeli chtělo město Olomouc zbudovat již od dvacátých let, ale teprve koncem let třicátých byly shromážděny nezbytné finanční prostředky. Základní kámen k pomníku před budovou divizního velitelství (nyní Pedagogické fakulty UP v Olomouci) na Žižkově náměstí byl položen v den Masarykových 80. narozenin 7. března 1930. Dokončení pomníku, díla sochaře Vincence Makovského (1900–1966) a architekta Jaroslava Fragnera (1898–1967), se však protahovalo, takže do okupace Československa nacistickým Německem 15. září 1939 byl zhotoven pouze podstavec pomníku, u něhož se ještě 24. dubna 1939 sešli při vzpomínce na prezidenta Masaryka olomoučtí občané.

Po 7. březnu 1940 nechala německá správa města Olomouce podstavec pomníku odstranit. K instalaci pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí došlo až 28. října 1948. V roce 1953 byla Masarykova socha na příkaz orgánů KSČ stržena a zničena. Zachoval se však sádrový model sochy, a ta tedy mohla být v roce 1992 pražskou kovolijeckou dílnou Ondřeje Špačka odlita do bronzu a 12. prosince 1992 přivezena do Olomouce. Znovuodhalení pomníku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (socha měří 890 cm a váží téměř jednu tunu) se uskutečnilo za účasti prezidenta České republiky Václava Havla dne 7. března 1993.