Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Likvidace nedokončeného pomníku

Likvidace nedokončeného pomníku prezidenta T. G. Masaryka německou správou města Olomouce po 7. březnu 1940. – Setkání občanů u nedokončeného pomníku prezidenta Tomáše G. Masaryka v Olomouci 24. dubna 1939.

Fotografie, Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, M 8-34, inv. č. 766.

Odkaz