Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Miniatura moravského markraběte Karla Lucemburského...

Miniatura moravského markraběte Karla Lucemburského. Gelnhausenův kodex, 1400–1408, folio 53r. Miniatura je skryta ve vazbě kodexu.

Státní okresní archiv Jihlava, Archiv města Jihlavy, oddělení Úřední knihy a rukopisy 1359–1850 (1894), inv. č. 17, archivní kulturní památka č. 128, 187 folií, 48 × 34 cm (vazba 49,5 × 34 cm).

Odkaz