Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Miniatura Karla Lucemburského...

Miniatura Karla Lucemburského, českého a římského krále. Gelnhausenův kodex, 1400–1408, folio 54v.

Státní okresní archiv Jihlava, Archiv města Jihlavy, oddělení Úřední knihy a rukopisy 1359–1850 (1894), inv. č. 17, archivní kulturní památka č. 128, 187 folií, 48 × 34 cm (vazba 49,5 × 34 cm).

Odkaz