Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Votivní obraz pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

Votivní obraz pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Tempera na dřevě, Okruh Mistra Theodorika, před rokem 1371. Horní polovina obrazu: Ústřední postavou zobrazené scény je Panna Marie na trůně. Po pravici Panny Marie klečí Karel IV. se svým patronem, sv. Zikmundem, za zády, po levici Panny Marie klečí Václav IV. s českým patronem sv. Václavem. Dolní polovina obrazu: Zobrazená scéna ukazuje druhého pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi (donátora obrazu) s jeho rodovým znakem a se znakem pražské kapituly. Kolem arcibiskupa jsou shromážděni čeští zemští světci – vlevo sv. Prokop a sv. Vojtěch a vpravo sv. Vít a sv. Ludmila. (Národní galerie v Praze).

Odkaz