Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Adorující Jan ze Středy...

Adorující Jan ze Středy, iluminace v rukopise Liber viaticus (cestovním breviáři) litomyšlského biskupa a kancléře Karla IV. Jana ze Středy, fol. 69v. Kolem roku 1360.

Knihovna Národního muzea v Praze, sign. XIII A 12.

Odkaz