Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Císařský typ dukátu Karla IV.

„Císařský“ typ dukátu Karla IV., ražený po roce 1355. Dukáty Karla IV. byly na rozdíl od dukátů jiných evropských vládců raženy pouze v malém množství, neboť přírodní zdroje zlata v jílovských a kašperský dolech byly velmi omezené. Averz dukátu nese autentické poprsí českého krále a římského císaře Karla IV. s císařskými insigniemi – korunovačními klenoty.

Originál a replika dukátu.

Odkaz 1 Odkaz 2