Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Zbytky hradu založeného markrabětem Karlem

Zbytky hradu založeného markrabětem Karlem a nazývaného Tepenec, Twingenberg nebo Karlspurg se nacházejí v Bělkovickém údolí, 4 km východně od Šternberka. Jádro hradu zaniklo odstřelem v Bělkovickém lomu roku 1976, část předhradí včetně zbytků zdiva se zatím zachovala.

Fotografie Petra Fabiana z roku 2014.

Odkaz