Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Busta Tomáše G. Masaryka v Olomouci-Holici

Autorem busty Tomáše G. Masaryka v parčíku u školní budovy v Olomouci-Holici je olomoucký sochař Julius Pelikán (1887–1967), jenž bustu zhotovil podle živého modelu v Židlochovicích roku 1930. Busta byla odhalena v září 1937. Roku 1940 byla busta na základě nařízení německých okupantů Československa odstraněna, nejprve byla uložena v bedně ve sklepě, poté byla zakopána ve školní zahradě a nakonec zazděna. Po osvobození byla busta opět instalována, znovu však byla odstraněna v srpnu 1963. Během pražského jara 1968 se Masarykova busta vrátila – tentokrát již definitivně – na své místo.

Zdroj