Listina Václava II. pro město Olomouc (1291)

Dne 10. dubna 1291 vystavil český král Václav II. během svého pobytu v Olomouci tomuto městu listinu, jíž je osvobodil od placení mýta v Litovli a Kojetíně, udělil mu vlastní městský soud, dovolil mu přijímat cizí poddané a potvrdil mu mílové právo na vaření piva.

Avers a revers velké (mincovní) pečeti krále Václava II.

Avers a revers velké (mincovní) pečeti krále Václava II., užívané v letech 1283–1297. Pečeť je přivěšena k listině z 25. února 1593, jíž panovník udělil městu Brnu mýto z mostu u města, Archiv města Brna, fond A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů z let 1208–2000, inv. č. 52.

Zdroj: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomi VII, fasciculus sextus, Inde ab A. MCCLXXXIII usque ad A. MCCCVI. Sigilla continens. Condidit Gustavus Friedrich. Continuaverunt Jindřich Šebánek et Sáša Dušková. Edidit Karel Maráz. Brunae 2013, s. [I].