Listina Václava II. pro město Olomouc (1291)

Dne 10. dubna 1291 vystavil český král Václav II. během svého pobytu v Olomouci tomuto městu listinu, jíž je osvobodil od placení mýta v Litovli a Kojetíně, udělil mu vlastní městský soud, dovolil mu přijímat cizí poddané a potvrdil mu mílové právo na vaření piva.

Český král Václav II. Celostránková iluminace, Codex Manesse

Český král Václav II. Celostránková iluminace, Codex Manesse. – Codex Manesse neboli Velký heildelberský zpěvník (německy Grosse Heidelberger Liederhandschrift) je největší sbírka německých básní a písní z počátku 14. století, vzniklá v písařské dílně v Curychu. Nyní je Codex Manesse uložen v Heidelberské univerzitní knihovně.

Milostné verše, průpovědi a lejchy (písně v lidovém jazyce, zpravidla v osmislabičném metru) zaznamenané v kodexu pocházejí od 140 autorů a jsou doprovázeny 137 celostránkovými iluminacemi, na nichž jsou jednotliví autoři – od císařů až po prosté měšťany – vyobrazeni.

Odkaz