Listina Václava II. pro město Olomouc (1291)

Dne 10. dubna 1291 vystavil český král Václav II. během svého pobytu v Olomouci tomuto městu listinu, jíž je osvobodil od placení mýta v Litovli a Kojetíně, udělil mu vlastní městský soud, dovolil mu přijímat cizí poddané a potvrdil mu mílové právo na vaření piva.

Miniatura krále Václava II. v rukopisu Zbraslavské kroniky

Miniatura krále Václava II. v rukopisu Zbraslavské kroniky, fol. 1v. Státní okresní archiv v Jihlavě, Fritzova 19, 586 01 Jihlava, Česká republika.

Zbraslavská kronika, zahrnující léta 1253–1338, je dílem dvou opatů cisterciáckého kláštera na Zbraslavi, Oty Žitavského a Petra Žitavského. Ota Žitavský koncipoval kroniku jako historii Zbraslavského kláštera a oslavu jeho zakladatele, krále Václava II. Petr Žitavský popisované události podstatně rozšířil.

Odkaz 1 Odkaz 2