Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

27. prosince 2016 uplynulo 75 let od smrti třetího ředitele české státní reálky v Olomouci, dlouholetého člena rady města Olomouce a župního starosty olomouckého Sokola Ing. Františka Romparta (nar. 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích) v nacistickém koncentračním táboře Mauthausenu.

Člen olomouckého sokola

Již ve svém rodišti Českých Budějovicích byl František Rompart zapáleným Sokolem a s bratrem Emanuelem si pořídil sokolský kroj. Podílel se na aktivitách Sokolské župy olomoucké, jež se v roce 1921 oddělila od Sokolské župy severomoravské. Jako ředitel olomoucké reálky ve výslužbě a místostarosta Sokolské župy olomoucké se Ing. Fr. Rompart v roce 1941 ujal funkce župního starosty, když dosavadní starosta JUDr. Otakar Smrčka (nar. 1. 3. 1837) byl zatčen a 12. března 1943 ve Vratislavi popraven. Rompartova dcera Miloslava popsala tehdejší atmosféru takto: „Šla jsem s tátou po Olomouci, zastavovali nás známí a říkali mu: ,Romparte, ty sis podepsal rozsudek smrti, to je sebevražda.‘“ Celkem bylo z olomoucké sokolské jednoty zatčeno za německé okupace Československa 101 členů, z nichž bylo popraveno nebo v koncentračních táborech zemřelo 37.