Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

27. prosince 2016 uplynulo 75 let od smrti třetího ředitele české státní reálky v Olomouci, dlouholetého člena rady města Olomouce a župního starosty olomouckého Sokola Ing. Františka Romparta (nar. 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích) v nacistickém koncentračním táboře Mauthausenu.

Pedagogická činnost

Od roku 1903 působil Ing. František Rompart jako profesor české reálky v Olomouci, po smrti ředitele prof. Václava Komberce se stal v letech 1928–1939 jeho nástupcem v ředitelské funkci. Prosadil stavbu Studentského domova v blízkosti reálky, aby měli nemajetní přespolní žáci kde přespat a při vyučování neusínali po ranní cestě do školy. Tělesně slabé, podvyživené žáky měl v evidenci a staral se se svým přítelem lékařem o péče o ně – často i tak, že jim platil obědy v nedalekém sídle organizace YMCA (Young Men’s Christian Association – Křesťanské sdružení mladých mužů). Jeho dcera vzpomíná na tělovýchovné přestávky mezi vyučováním na dvoře reálky: „Se zazvoněním v 10 hod. žákovská služba rozevřela okna tříd k důkladnému vyvětrání a uzamkla vchod do tříd, aby se nikdo nemohl ,ulejvat‘. Žactvo proudilo na hřiště, kde byly nataženy sítě na odbíjenou, byla otevřena komora s nářadím, míči, činkami. Míčové hry se hrály náruživě (kopaná jako ,surový sport‘ byla zakázána), jiní běhali o závod a skákali, dívky mohly hrát tenis na kurtech blízkého klubu. Za velkého mokra nebo zimy chodili žáci přes dřevěnou lávku do Výpadu (nynějších Bezručových sadů) a tam alespoň rychlým pochodem načerpávali kyslík. ,Dýchat, zhluboka dýchat!‘ hřmělo z oken ředitelny. Ing. Rompart sám vděčil za své zdraví především cvičení a sokolskému životnímu stylu a totéž doporučoval svěřené mládeži.“

Jako profesor kreslení podporoval začínající olomoucké umělce, v majetku rodiny jsou obrazy např. od jeho kolegy prof. K. Wellnera. Prof. Ing. František Rompart byl též vedoucím Osvětového sboru a Vyšší lidové školy v Olomouci, místopředsedou Okresní péče o mládež, zakládajícím členem a později prezidentem olomouckého Rotary Clubu.