Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

27. prosince 2016 uplynulo 75 let od smrti třetího ředitele české státní reálky v Olomouci, dlouholetého člena rady města Olomouce a župního starosty olomouckého Sokola Ing. Františka Romparta (nar. 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích) v nacistickém koncentračním táboře Mauthausenu.

Ověřený opis úmrtního listu Ing. Františka Romparta

Překlad

Opis G 1
Úmrtní list
(Matriční úřad Mauthausen II Č. 5231/1941
Ředitel reálky na odpočinku František Rompart
katolík
bytem Olomouc, Resslova ulice 8
zemřel 27. prosince 1941 v 8 hodin 25 minut v Mauthausenu
Zemřelý se narodil 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích
Otec: Antonín Rompart, zemřel
Matka: Anna rozená Mašková, zemřela
Zemřelý byl ženat s Miloslavou rozenou Hýblovou
bytem Olomouc, Resslova ulice 8
Mauthausen, 3. listopadu 1942
Razítko matričního úřadu