Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

27. prosince 2016 uplynulo 75 let od smrti třetího ředitele české státní reálky v Olomouci, dlouholetého člena rady města Olomouce a župního starosty olomouckého Sokola Ing. Františka Romparta (nar. 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích) v nacistickém koncentračním táboře Mauthausenu.

Odpověď z krematoria koncentračního tábora Mauthausenu

Odpověď z krematoria koncentračního tábora Mauthausenu na žádost Miloslavy Rompartové o zaslání urny s popelem Ing. Františka Romparta. Rodinný archiv Evy Poláčkové.

Překlad

Koncentrační tábor Mauthausen
Krematorium

Mauthausen (Horní Podunají), 3. 2. 1942

Paní Miloslavě Rompartové
K Vašemu dotazu Vám sděluji, že mrtvé tělo Vašeho zde zemřelého rodinného příslušníka bylo zpopelněno v krematoriu v Mauthausenu a že urna s popelem byla pohřbena na urnovém hřbitově ve Steyru (Horní Podunají). – Zaslání urny k pohřbení tamtéž se proto nemůže uskutečnit.
Zanechané oblečení a další majetek Vám budou dodány, pokud již dříve nebyly odeslány, za nějaký čas správou vězeňského majetku.
Vedoucí správy krematoria koncentračního tábora Mauthausenu
SS-Oberscharführer (podpis nečitelný)