Jan Masaryk v Olomouci (1947)

Ministr zahraničních věcí československé vlády premiéra Klementa Gottwalda Jan Masaryk navštívil město Olomouc 24. května 1947

Pomník prezidenta Tomáše G. Masaryka v Příboře

Ve dnech 8. a 9. dubna 1947 zajela delegace města Příbora – předseda MNV Jan Hošek, zatímní správce Masarykova reálného gymnázia Oto Vaverka a učitel Čestmír Hrnčárek – do Lán a položila věnec se stuhou s nápisem „Prezidentu Osvoboditeli vděčné město Příbor“ na hrob prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Z Lán delegace přivezla prsť z tohoto hrobu, která pak byla v kovové schránce vložena do základu pomníku. Delegace se v Lánech setkala s ministrem zahraničí Janem Masarykem a s PhDr. Alicí Masarykovou, dcerou Tomáše G. Masaryka a ministrovou sestrou, a pozvala je k slavnostnímu odhalení pomníku jejich otce v Příboře 25. května 1947. Masarykův pomník v Příboře projektoval Ing. arch. Josef Místecký z Valašského Meziříčí, bronzovou bustu vytvořil akademický sochař Vincenc Makovský, žulový podstavec zhotovila dílna Františka Kerleho v Zašové. Do základů pomníku byla vložena prsť z prezidentova hrobu v Lánech. Pod bustu byl umístěn nápis „Věrni zůstaneme“.

Převzato z: http://turista.pribor.eu/pamatky/pomniky-2/pomnik-tg-masaryka/