Jan Masaryk v Olomouci (1947)

Ministr zahraničních věcí československé vlády premiéra Klementa Gottwalda Jan Masaryk navštívil město Olomouc 24. května 1947

Ministr Jan Masaryk na návštěvě v Novém Jičíně a Příboře

Dopoledne 25. května 1947 navštívil ministr Jan Masaryk krátce Nový Jičín, poté zavítal do Příbora, kde se zúčastnil slavnosti u příležitosti odhalení památníku svého otce a také připomenutí čtyřicátého výročí zvolení Tomáše Garrigua Masaryka poslancem říšského sněmu. Když ministr Masaryk sňal roušku z busty na pomníku, poznamenal: „Tak toho pána já znám.“ V Příboře bylo Janu Masarykovi uděleno čestné občanství a také zde poobědval.

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka stál původně poblíž příborského kostela sv. Valentina. Na počátku padesátých let byl pomník odstraněn, nicméně byl uschován. Dne 5. května 1968 byl pomník znovu instalován a odhalen, slavnostním řečníkem byl učitel Josef Švábenický. Kolem roku 1972 byl pomník v tichosti opět zlikvidován a busta byla pravděpodobně zničena. Dne 11. března 1990 byl slavnostně odhalen pomník s novou bustou, kterou daroval František Konečný, slavnostním řečníkem byl učitel František Marušan. 27. dubna 2005 v dopoledních hodinách byl pomník T. G. Masaryka přemístěn před Masarykovo gymnázium, na jeho původním místě nebyl totiž prostor pro účastníky oslav a projíždějící automobily poškozovaly chodník u pomníku.

Digitalizát 1 Digitalizát 2