Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Olomoucká tereziánská pevnost

V letech 1742–1757 byla na základě rozhodnutí panovnice Marie Terezie vybudována nákladem 10 milionů zlatých olomoucká bastionová pevnost podle plánů a za dozoru vojenského inženýra polního podmaršálka Pierre-Philippa de Béchade Seigneura de Rochepine (* 1. 5. 1694, Calais, Francie, † 18. 3. 1776, Brno).

Fortifikační práce si vyžádaly nasazení až šesti tisíc pracovníků, nájem povozů z okolních vsí a výstavbu cihelen na Tabulovém vrchu. Kromě bastionů (v některých se nacházely kasematy) byla pevnost vybavena korunní hradbou (Korunní pevnůstkou), raveliny, kontregardami, čtyřmi redutami u toku řeky Moravy, dvěma rohovými pevnůstkami a jednou předsunutou pevnůstkou, jakož i dalšími fortifikačními prvky. S pomocí stavidel na upravených vodotečích bylo možné v případě nebezpečí zaplavit severovýchodní a jihovýchodní předpolí pevnosti. Vstup do města byl omezen na čtyři brány – Terezskou, Hradskou, Rohelskou a Litovelskou.