Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Marie Terezie a František I. Lotrinský v Olomouci 17. – 19. června 1748 – „Lustraiss (cesta pro radost)“ na Moravu

  • 11. 6. 1748 6.30 hod. odjezd ze Schönbrunnu u Vídně do Brna a poté do Kroměříže (zde vojenská přehlídka ruského pomocného sboru).
  • 17. 6. 1748 příjezd do Olomouce k 8. hodině večerní, ubytování v biskupské rezidenci, císař přijal v audienci olomouckou kapitulu a některé další osoby.
  • 18. 6. 1748 po 6. hod. audience, mše v domácí kapli, nato prohlídka vojenského tábora u Olšan, oběd u dvou tabulí v biskupské rezidenci s ruskou generalitou v čele s knížetem generálem-polním zbrojmistrem Vasilijem Anikitičem Repninem (1696 — 10. 8. 1748), po 16.30 návštěva premonstrátského konventu na Hradisku – představení hanácké zpěvohry (Pargamotéka?), císař se vracel pěšky; večer po souper inkognito prohlídka slavnostního osvětlení města.
  • 19. 6. 1748 ráno císař obhlédl fortifikace, Marie Terezie se účastnila mše u hrobu Jana Sarkandra v kostele Panny Marie na Předhradí, poté prohlídka ruského vojenského ležení u Chválkovic (13 tis. mužů) a návštěva chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku, po obědě v biskupské rezidenci v 5 hod. odpoledne rozloučení s olomouckými hostiteli, o půl šesté odjezd do Brna, kam odejel i olomoucký biskup kardinál Julius Troyer hrabě z Troyensteinu (1698–1758); císař se odebral na na lůžko až před půlnocí.
  • 17. 9. 1748 porodila Marie Terezie předčasně dceru Marii Karolínu, jež téhož dne zemřela.