Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Oficiální cesta Marie Terezie a Františka I. Lotrinského do Čech a na Moravu 6. 9. – 10. 9. 1754

  • 16. 8. 1754 5.00 hod. odjezd z císařské letní rezidence – zámku Schönbrunnu u Vídně do Jihlavy.
  • 17. 8. 1754 odjezd z Jihlavy do Nových Dvorů u Kutné Hory, účast na vojenských manévrech.
  • 20. 8. – 3. 9. 1745 návštěva Prahy.
  • 3. – 6. 9. – pobyt v Poděbradech, poté cesta přes Pardubice (6. 9. odjezd v 6 hod. ráno) a Moravskou Třebovou do Olomouce, příjezd o půl deváté večer, ubytování v biskupském paláci.
  • 7. 9. 1754 ráno mše u hrobu Jana Sarkandra v chrámu Panny Marie na Předhradí, poté císař koňmo a Marie Terezie v kočáře objeli glacis (předpolí pevnosti), oběd u biskupa kardinála Julia Troyera hraběte z Troyensteinu, o půl páté odpoledne přehlédl císař v táboře u Olšan na koni vojsko a jeden sbor nechal defilovat.
  • 8. 9. 1754 císař navštívil s polním maršálkem Wilhelmem Reinhardem hrabětem von Neipperg (1684–1774) Svatý Kopeček, Marie Terezie se účastnila slavnostní mše v katedrále sv. Václava, oběd na dómském děkanství, večer od 19 do 21 hod. účast na vystoupení studentů jezuitského gymnázia a univerzity v jezuitské koleji, prohlídka jezuitského konviktu.
  • 9. 9. 1754 od 9 dp 9.30 hod. audience rektora jezuitské koleje a škol P. Timoteje Rajského, S. J. (1700–1761), u Marie Terezie, poté od 11 hod. slavnost svěcení sloupu Nejsvětější Trojice, oběd v premonstrátském konventu na Hradisku, následovalo představení opery dómského kapelníka Josefa Antonína Gureckého (1709–1769) In laudem Maiestatum (Ke chvále Majestátu), v podvečer návštěva vojenského tábora u Olšan („obvyklé cviky“).
  • 10. 9. 1754 ráno mše v kapli biskupské rezidence, poté odjezd přes Holíč do Vídně.