Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

VÝMĚNA POSLANCŮ FRANCOUZSKÉHO NÁRODNÍHO KONVENTU ZA FRANCOUZSKOU PRINCEZNU MARII TEREZII CHARLOTTU (MADAME ROYALE)

Na Špilberku setrvali Drouet, Lamarque, Quinette a Foucauld, stejně jako Beurnonville a Bancal Desissarts v Olomouci a Camus s Ménoirem, Laboureauem a Villemurem v Hradci Králové až do 6. listopadu 1795. Drouet, Beurnonville a další výše uvedení Francouzi byli 26. prosince 1795 vyměněni v Basileji za francouzskou princeznu Marii Terezii Charlottu (řečenou Madame Royale, 1778–1851), dceru popraveného francouzského královského páru – Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty (provdala se později za Ludvíka Antonína d’Artois vévodu d’Angoulême a jako emigrantka pobývala rovněž v Praze). O své internaci podali poslanci Camus, Bancal, Quinette, Lamarque a Drouet raporty Radě pěti set v Paříži ve dnech 11., 12. a 14. ledna 1796, raporty byly téhož roku publikovány v brožuře.