Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

PŘÍPRAVY POKUSU O LAFAYETTOVO OSVOBOZENÍ Z OLOMOUCKÉ INTERNACE

Generálmajor Gilbert du Motier markýz de la Fayette baron de Vissac (1757–1834), americký a francouzský občan Lafayette, „hrdina dvou revolucí – americké a francouzské“, bojoval od roku 1777 jako dobrovolník v Severní Americe proti Britům na straně vzbouřených kolonistů, velel severoamerické armádě ve Virginii a v roce 1781 se zasloužil o kapitulaci britských armádních jednotek po obleženíYorktownu. Během Francouzské revoluce byl jedním z jejích hlavních vůdců pocházejících z aristokratických kruhů. Generál Lafayette tak náležel k nejvýraznějším politickým osobnostem své doby a o jeho osvobození z internace usilovala řada jeho přátel a sympatizantů včetně prezidenta USA George Washingtona. Zvláště se v přípravě jeho útěku z vězení v olomouckých Jezuitských kasárnách angažovali svobodní zednáři, k nimž Lafayette náležel společně s Washingtonem od doby svého pobytu v USA. Lafayettova osvobození se ujali německý lékař Justus Bollmann a americký student medicíny Francis Huger, akci pečlivě naplánovali a zajistili její finanční krytí z různých, hlavně amerických zdrojů, olomouckým bankéřem Karlem Hirschem, pozdějším majitel domu U Zlatého jelena na Horním náměstí. Hodlali využít okolnosti, že posádkový chirurg Karl Haberlein doporučil Lafayettovi s ohledem na jeho horšící se zdravotní stav vyjížďky kočárem s vojenskou stráží do okolí olomoucké pevnosti. Prostřednictvím tajné korespondence neviditelným inkoustem v zapůjčené knize informoval doktor Bollmann Lafayetta o záměru jeho osvoboditelů a do obce Brunzejfu,nyní Dvorce u Moravského Berouna, vyslal kočár, jenž měl posléze Bollmanna, Hugera a Lafayetta dopravit do zahraničí.