Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

ZATYKAČ NA UPRCHLÉHO GENERÁLA GILBERTA LAFAYETTA

Překlad německého textu zatykače

Od olomouckého krajského úřadu

Před hodinou odtud odejel mladý muž, Francouz s bílými [tj. bíle napudrovanými] vlasy a v modrém kabátci, jehož neodkladné dodání je velmi naléhavé.
Magistrátu [města Olomouce] se tudíž tímto nařizuje za úhradu 10 zlatých ihned při obdržení tohoto [cirkuláře] od vyslaných kurýrů samého měšťanstva a poddaných obcí tohoto muže ihned nejen ve vesnicích, ale v celém okolí co nejpečlivěji vyhledat, v případě jeho nalezení ho zadržet a s dobrou stráží spoutaného nebo pod zámkem neprodleně ve dne i v noci dopravit k tomuto c. k. krajskému úřadu, přičemž se dává na vědomost, že dopravci budou vyplaceny diety ve výši 24 zlatých.
Olomouc 8. listopad 1794 odpoledne o 4½ hodině.
Svobodný pán von Dubsky
Uničovskému královskému magistrátu
Dopadení uprchlíka
Prezentováno 9. listopadu 1794 časně o ½1 hodině
Krajský úřad nařizuje pohotovost a dopadení francouzského státního vězně.
Fascikl 33, č. 4
Co nařízeno, má být následováno rovněž v noci.