Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

LAFAYETTOVA MANŽELKA A DCERY V OLOMOUCI A PROPUŠTĚNÍ FRANCOUZSKÝCH STÁTNÍCH VĚZŇŮ Z OLOMOUCKÉ INTERNACE

Třebaže se Lafayette neúspěšně 8. listopadu 1794 pokusil o útěk z Olomouce na polské území, povolil císař František II. (1768–1835), aby s Lafayettem sdílely internaci od 24. října 1795 jeho manžela Adrienne a dcery Anastázie a Virginie. Lafayette byl potrestán jen zákazem vyjížděk za pevnostní hradby, povoleným mu ze zdravotních důvodů do jeho pokusu z Olomouce uprchnout – vězení mu mělo být sice zostřeno tříměsíčním nošením okovů, ale císař František II. tento trest „odložil“. Se svými přáteli v zahraničí vedli manželé Lafayettovi tajnou korespondenci, kterou jim zprostředkovali olomočtí svobodní zednáři – profesor zdejšího C. k. lycea Christoph von Passy a poštmistr Paul Batka (též Batke či Patka). Po vítězství francouzského divizního generála Napoleona Bonaparta nad Rakouskem v severní Itálii byli všichni francouzští státní vězňové z olomoucké internace dne 19. září 1797 propuštěni.