Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

POLŠTÍ STÁTNÍ VĚZŇOVÉ V OLOMOUCI

16. listopadu 1794 skončilo polské povstání započaté 24. března téhož roku v Krakově proti ruským okupantům polského území (v letech 1772, 1793 a 1795 se uskutečnilo trojí dělení Polsko-litevské unie mezi Prusko, Rusko a Rakousko, jež vedlo k likvidaci polsko-litevského státu). V čele povstání potlačeného ruskou armádou pod velením generála Alexandra Vasiljeviče Suvorova (1729–1800), za dobytí Varšavy povýšeného carevnou Kateřinou II. (1729–1796) na polního maršála, stál generálporučík Tadeusz Kościuszko (1746–1817), pevnostní inženýr zúčastnivší se v letech 1776–1784 severoamerické války za nezávislost. V olomouckých Jezuitských kasárnách a rovněž v Josefově byli po porážce Kościuszkova povstání internováni jeho tři významní účastníci – generálporučík Józef Zajączek, jeho bratr Ignacy Zajączek a krakovský kanovník Hugo Kołłątaj.