Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

INTERNACE BRATŘÍ ZAJĄCZKOVÝCH V OLOMOUCI A V JOSEFOVĚ

Generálporučík Józef Zajączek (1752–1826) velel během Kościuszkova povstání obraně Varšavy před ruskými vojsky maršála Alexandra Vasiljeviče Suvorova, po Kościuszkově zranění a zajetí v bitvě u Maciejowic 10. října 1794 stál krátce v čele polské armády, ale ještě před její definitivní kapitulací uprchl do Haliče. Zde byl zadržen rakouskými úřady a jako válečný zajatec byl internován v Josefově a posléze v Olomouci. Náklady na jeho vydržování byly stanoveny ve stejné výši jako u bývalého francouzského ministra války generálporučíka Pierra Beurnonvilla, rovněž vězněného v Olomouci, tedy pět zlatých denně.Z internace byl propuštěn v roce 1795,načež odcestoval do Francie, kde vstoupil do služeb generála Napoleona Bonaparta. Ignacy Zajączek (1756–1810) byl během Kościuszkova povstání zástupcem člena Nejvyšší národní rady, z rakouské internace byl propuštěn rovněž v roce 1795.