Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

INTERNACE WALERIANA (WALERYHO) WIKTORYNA HRABĚTE DZIEDUSZYCKÉHO Z DZIEDUSZYC V OLOMOUCI

Internace haličského velkostatkáře Waleriana (Waleryho) Wiktoryna hraběte Dzieduszyckého z Dzieduszyc, vůdce tzv. Lvovské centralizace, v Olomouci v letech 1797–1800, zmiňovaná v jeho biografických heslech v polských encyklopediích, nebyla historikům tohoto města doposud vůbec známa. Jak zjistila Marie Sobotková, nedobrovolný olomoucký pobyt hraběte Dzieduszyckého se ve skutečnosti omezil na dobu mezi 17. srpnem 1799 a 17. únorem 1800 – od roku 1797 byl hrabě Dzieduszycki vězněn na různých místech v Haliči.

VÝBĚR Z ODBORNÉ LITERATURY

  • FIALA, Jiří – SOBOTKOVÁ, Marie: Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. Brno 2017 (v tisku).
  • NADZIEJA, Jadwiga: Generał Józef Zajączek (1752–1826). Warszawa 1975.
  • SOBOTKOVÁ, Marie: Hugo Kołłątaj, významná osobnost polského osvícenství, na Moravě a v Čechách (1794–1802). In: Studie z české a polské literatury – Pět století v historii česko-polských literárních souvislostí. Olomouc 2002, s. 65–75.
  • SPALDING, Paul S.: Lafayette, Prisoner of State. Columbia, South Carolina, 2010.
  • ŻBIKOWSKI, Piotr a ŻBIKOWSKA, Lucyna: Ks. Hugo Kołłątaj, wybitny mąż stanu, więzień i poeta. Lublin 2015.