Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

Epidemie černých neštovic ve Vídni roku 1767

Na jaře roku 1767 vypukla ve Vídni epidemie černých neštovic a zasáhla i císařský dvůr. Její obětí se stala mj. Marie Josefa Antonie Bavorská, nar. 30. března 1739 v Mnichově, druhá manželka císaře Josefa II., jež zemřela 28. května 1767 ve Vídni; císařova matka Marie Terezie se při ošetřování své snachy neštovicemi rovněž nakazila, ale onemocnění překonala. Arcivévodkyně Marie Josefa Habsbursko-Lotrinská, šestnáctiletá dcera Marie Terezie a císaře Františka I. Lotrinského, se měla 14. října 1767 provdat za neapolského a sicilského krále Ferdinanda IV. (řečeného Il re nasone, král Nosáč), 5. října 1767 se však u ní projevily příznaky nákazy neštovicemi a 15. října toho roku zemřela, následoval tichý pohřeb a šestitýdenní dvorní smutek. Týden po její smrti rozhodla Marie Terezie, že si král vezme její další dceru Marii Karolinu (zplodil s ní pak 18 dětí). Arcivévodkyně Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská (1743–1808), čtrnáctiletá dcery Marie Terezie a císaře Františka I. Lotrinského, se sice z infekce neštovicemi uzdravila, ale zcela přišla o svůj ženský půvab a možnost uzavřít manželství (mezi lidem byla přezdívána „kropferte Liesl“ – „poďobaná Líza“); v letech 1781–1806 byla představenou ústavu šlechtičen v Innsbrucku. S vyhlídkami na výdělek při královské svatbě se salcburský kapelník Leopold Mozart vypravil s rodinou do Vídně, aby tu předvedl svého syna Wolfganga, jenž udivoval muzikálností už francouzský a anglický královský dvůr. Do metropole monarchie dorazili Mozartovi 15. září 1767, ale o měsíc později se královská nevěsta stala obětí černých neštovic a ze zamořeného města se Leopold Mozart 23. října rozhodl uprchnout. Choroba totiž už zabíjela každé druhé dítě, které se neštovicemi nakazilo, a u velké části těch, jež přežily, zůstaly celoživotní následky v podobě jizev. Do Salcburku se však Leopold Mozart nevrátil, nýbrž zamířil s rodinou na Moravu, kde hodlal v Brně uspořádat pod patronací zemského hejtmana Franze Antona hraběte von Schrattenbach (1703–1783), bratra salcburského arcibiskupa Sigismunda hraběte von Schrattenbach (1698–1771), několik koncertů pro moravskou aristokracii. Poněvadž se však moravská aristokracie dosud nevrátila ze svých sídel do brněnských paláců, odjeli Mozartovi do Olomouce, kde se 26. října 1767 večer ubytovali v hostinci U Černého orla v Hauenschildově paláci na Dolním náměstí (č. 38).