Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

Mozartovi v olomouckém hostinci U Černého orla

Z Olomouce zaslal Leopold Mozart tři dopisy adresované salcburskému obchodníku s koloniálním zbožím Johannu Lorenzi von Hagenauer (1712–1792), majiteli domu v Getreidegasse čp. 225 (č. 9), kde Mozartovi v letech 1747–1773 bydleli. Dopis psaný před 10. listopadem 1767 se nedochoval, známy jsou dopisy z 10. a 29. listopadu 1767. Jsme tak informováni, co se přihodilo v olomouckém hostinci U Černého orla. V dopise z 10. listopadu 1797 Leopold Mozart mj. sděluje:

„Asi v deset hodin [večer 26. října 1767] si Wolfíček naříkal na oči, ale zjistil jsem, že má horkou hlavu, horké a velice červené tváře, zato měl ruce studené jako led. Puls rovněž nebyl náležitý; dali jsme mu tedy trochu černého prášku, a uložili jsme ho ke spánku. Během noci byl poněkud neklidný a suchá horkost setrvala až do rána. Dali nám dva lepší pokoje; zabalili jsme Wolfíčka do kožichů a putovali s ním tedy do jiného pokoje. Horečka stoupala; dali jsme mu trochu markraběcího prášku. Navečer začal blouznit a tak to bylo po celou noc až do rána 28. Po kostele jsem šel k Jeho Excelenci hraběti Podstatskému [děkanu olomoucké kapituly], jenž mě přijal s velkou přízní, a když jsem mu sdělil, že můj malý onemocněl a že se obávám, aby snad nedostal neštovice, tak mi řekl, že nás vezme k sobě, jelikož on se neštovic vůbec nebojí. Dal zavolat správce domu, poručil mu upravit dva pokoje a hned také poslal ke svému lékaři, že nás má sám u Černého orla vyhledat.“