Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

6. symfonie F-dur Wolfganga Amadea Mozarta

Jedenáctiletý Wolfgang složil v Olomouci svou 6. symfonii F-dur a blíže neznámou árii pro dcerku olomouckého lékaře Josefa Wolffa. Autograf partitury je nyní uložen ve fondech Jagellonské knihovny v Krakově. Symfonie sestává ze čtyř vět: Allegro, 4/4; Andante, 2/4; Menuetto a Trio, 3/4; Allegro, 6/8. V Andante Mozart zopakoval zpěvné téma, jež v květnu 1767 uplatnil v duetu č. 8 Melie a Oebala „Natus cadit“ („Syn klesá“) v latinské školní hře Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis (Apolón a Hyacint neboli Hyacintova proměna), KV 38, provedené v Salcburku 13. května 1767.

Tomislav Volek vysvětluje tento autocitát následovně (Média k Mozartovu jubileu 2006 aneb Úpadek české kulturní žurnalistiky [online, cit. 10. 6. 2010, dostupné z: http://www.mozartovaobec.cz/?stranka=21]): „A co ten první a velice rozsáhlý Mozartův autocitát v pomalé větě sinfonie F dur K 43, kterou psal po překonání životu nebezpečných černých neštovic v Olomouci? Pane, tam vsunul dvanáctiletý kluk do orchestrální věty téma z půl roku staré vlastní skladby, v níž otec a sestra oplakávají zesnulého syna a bratra! Dokážete si to vyložit? Tu schopnost distance od vlastní velice závažné životní situace a současně vtipné vytvoření hudební šifry, které si budou moci i poučení všimnout až po staletích, až budou mít v kritické edici zpřístupněno celé Mozartovo dílo!“

Amadeus Chamber Orchestra: Mozartova 6. symfonie F-Dur, KV-43, Allegro, Andante.