Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

Rodina Mozartových v Brně

Den před Štědrým večerem roku 1767 (23. 12.) Mozartovi odcestovali z Olomouce do Brna.

Přenocovali v Poysdorfu, do Brna dorazili 24. prosince a ubytovali se v paláci moravského zemského hejtmana Franze Antona hraběte von Schrattenbach (dnešní Mahenova knihovna v Kobližné ulici č. 4). Dne 30. prosince uspořádali koncert ve zdejším obecním domě, nazývaném též taverna, na Horním trhu (nyní Zelný trh č. 4). Jeden z návštěvníků koncertu, probošt konventu řádu kanovníků sv. Augustina ve Šternberka Augustinus Jan Aurelius (1719 –1779), si poznamenal do svého diáře: „...v obecním domě řečeném taverna se k obdivu všech producírovali jedenáctiletý hoch ze Salcburku se svou patnáctiletou sestrou na křídle (cembalu), přičemž ji i jeho doprovázeli další brněnští hudebníci na rozličné nástroje. On však nemohl snést trumpety (lesní rohy?), neboť nebyly s to zahrát čistě unisono.“ Brno Mozartovi opustili 9. ledna 1768 časně ráno, jak sděloval Leopold Mozart Johannu Lorenzi von Hagenauer v dopise z 12. ledna téhož roku: „Opustili jsme Brno 9. hrozně brzo bez ohledu na tuhou zimu a hluboké sněhové závěje pokrývající cesty; vítr zavál sněhem cesty do té míry, že mnohé poštovní vozy nemohly vyjet, další přijížděly se zpožděním a jeden poštovní vůz uvízl na témže místě po devět hodin. My jsme šťastně dorazili do Poysdorfu se spřežením čtyř koní týž večer v šest hodin.“ Zde Mozartovi strávili noc a 10. ledna 1768 spatřili opět Vídeň.