Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

Výběr z odborné literatury

  • Jiří FIALA: Mozartovi na Moravě, in Okresní archiv v Olomouci 1990. Olomouc 1991, s. 27–40.
  • Jiří FIALA a kol.: Mozart a Olomouc. Olomouc 1991.
  • Jiří FIALA u. a.: Mozart und Olmütz. Olomouc 1993.
  • Jiří FIALA: Mozartové a staré olomoucké divadlo, in Okresní archiv v Olomouci 1992, Olomouc 1993, s. 65–90.
  • Olga ERHARTOVÁ: Mozart a Brno, Brno 2005.
  • Otto NOWOTNY: Die medikamentöse Versorgung der Familie Mozart. Von Markgrafen- und Schwarzem Pulver. Österreichische Apotheker-Zeitung ÖAZ 60, 2006, s. 132–135.
  • Zdeněk HANZLÍČEK: Olomoucké recepty pro W. A. Mozarta z roku 1767 (K 250. výročí jeho narození v r. 2006), in Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce 2006 a 2007, Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti, Praha 2007, s. 23–25.
  • Jiří FIALA: Dopisy Leopolda Mozarta z Olomouce, in Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 300, 2010, s. 101–116.