Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Cesta krále Jana Lucemburského na Moravu

Cesta krále Jana Lucemburského na Moravu

Jan Lucemburský se narodil 10. srpna 1296 jako jediný syn lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery Jana Brabantského. Na českého krále byl korunován 7. února 1311, užíval též titulu polského krále (tohoto titulu se vzdal roku 1335). Koncem května téhož roku se Jan Lucemburský vydal v doprovodu své choti Elišky Přemyslovny, dcery českého a polského krále Václava II. a české královny Guty Habsburské, Petra z Aspeltu, arcibiskupa mohučského, eichstädtského biskupa Filipa, hraběte Berchtolda z Hennebergu a švábského fojta Diethera z Castellu vydal na Moravu, aby se tu ujal vlády nad moravským markrabstvím; závažnosti dodávalo výpravě silné vojsko. Podle listin, které cestou dal vystavit, byl Jan Lucemburský mezi 22.–25. květnem v Brně. V Olomouci se s králem setkal jeho švagr, slezský vévoda Boleslav, a po delším vyjednávání souhlasil s postoupením Opavska české koruně za osm tisíc hřiven stříbra, sumu, za niž bylo vévodství zastaveno. Příslušná listina byla v Olomouci vyhotovena 11. června 1311.

ZBRASLAVSKÁ KRONIKA
(CHRONICON AULAE REGIAE)

A když se všemu pod rukama krále Jana dařilo a celé Čechy ho poslouchaly, rozhodl se podívat, jak a kterak vypadají poměry na Moravě. V měsíci tedy květnu téhož roku – je to rok Páně 1311 – vtáhl král Jan s dosti silnou mocí na Moravu uspořádat ji a potěšit, neboť ji těžce tížily stálé útisky, tak jako i Čechy. Měl tehdy král s sebou ve svém průvodu pana Petra, mohučského arcibiskupa, pana Filipa, eichstädtského biskupa, Albrechta z Hohenlohe a hraběte Bertholda z Hennebergu i Dithera, řečeného z Castellu, muže právě tak srdnatého jako bojovného, řídě se jejich radami ve všech královských záležitostech, jak určil král Jindřich, králův otec. Ostatní knížata a hrabata, když se podrobila králi Janovi Praha a to, co je v království, se vrátila domů. A tak přišel král Jan na Moravu a přitrhl nejprve k Olomouci, metropoli celé Moravy. Tam byl uvítán ode všeho lidu s nesmírnou radostí. Zůstal tam dvanáct dní a uspořádal tam vše, co se týkalo míru.

Přeložil František Heřmanský, Praha 1976