Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Majestátní mincovní pečeť Českého krále Jana Lucemburského

V pečetním poli aversu majestátní mincovní (tj. oboustranné) pečeti vidíme korunovaného panovníka s žezlem v pravici a říšským jablkem v levé ruce sedícího na trůnu, jehož opěradlo je bohatě architektonicky zdobeno. Po okrajích trůnu se nacházejí dva gotické štíty. Na heraldicky pravém je umístěna moravská orlice a na heraldicky levém český lev. Opis sevřený do perlovců rámovaných linkami, provedený smíšeným majuskulním písmem, a nikoli kapitálou, zní: +:IOHANNES:DEI :GRACIA:BOEMIE:ET:POLONIE:REX:AC:LVCEMBVRGEN(SIS):COMES. Pečeť kulatého tvaru byla zhotovována z vosku přírodní barvy, má velikost 115 mm. Na reversu (dorsu) majestátní pečeti se nachází jezdecká pečeť, zobrazující Jana jako rytíře.

V pečetním poli jezdecké pečeti vidíme heraldicky vpravo jedoucího rytíře v plné zbroji na koni. Hlavu ozbrojenci kryje kbelíková přilba s klenotem orlího křídla, z pod něhož odletují do pečetního pole přikryvadla. Rytíř oděný v drátěnou košili a plášť (varkoč) drží v pravici kopí s banderiem s českým lvem, v levici třímá otěže koně. Gotický štít s polskou orlicí má zavěšen na levém rameni, u pasu ozbrojence visí meč. Kůň nese čabraku s erby zemí, jimž panovník vládne – tedy s českým lvem na šíji koně, lucemburským lvem pod nohou panovníka na předním dílu čabraky a patrně moravskou orlicí na čabrace zadku koně. Do opisu, jenž je proveden smíšeným majuskulním písmem, a zní: + : IOHANNES : DEI : GRACIA : BOEMIE : ET : POLONIE : REX – A – C : LVCEMBVRGEN(SIS) : COMES :, zasahují hrot kopí, špice klenotu jezdce a kopyta koně. Pečeť byla zhotovována z vosku přírodní barvy o velikosti 115 mm. Tuto mincovní, majestátně jezdeckou pečeť používal Jan Lucemburský v letech 1311–1321.

Podle K. Maráze: Pečeti Jana Lucemburského, Brno 2007, s. 18–19.