Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1575)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1575

Druhá písemná zpráva o olomouckém orloji (1550)

V roce 1550 vydal prostějovský tiskař Johann Günther latinskou panegyrickou (oslavnou) skladbu Breve encomion Olomucii metropolis: In Moraviae Marchionatu, scriptum in gratiam amplissimi Senatus Urbis ejusdem, carmine Elegiaco, a Simone Ennio Glatovino (Krátká chvalořeč na Olomouc, hlavní město Markrabství moravského, sepsaná k libosti slovutné rady tohoto města elegickým veršem od Šimona Ennia Klatovského), kterou časoměrným veršem složil správce prostějovské školy Šimon Ennius Klatovský. Autor skladby Šimon Ennius, vlastním příjmením Konvos, se narodil v Klatovech kolem roku 1520 v rodině zámožného měšťana, navštěvoval městské školy v Litoměřicích, na Univerzitě Karlově dosáhl v roce 1544 bakalaureátu. Nato působil jako správce škol v Rakovníku, Vysokém Mýtě a od roku 1548 v Prostějově, náležel do básnické skupiny Jana staršího Hodějovského z Hodějova (1496–1566). Závěr života Ennius Klatovský strávil ve svém rodišti. Od roku 1553 byl klatovským městským radním, napsal svou autobiografii a několik veršovaných latinských skladeb (též na biblické náměty), přeložil dílo anglického protestanta Roberta Barnese (asi 1495–1540), vydané posmrtně pod názvem Kroniky a životuov sepsání najvrchnějších biskupuov římských, jináč papežův, pilně a věrně z mnohých historií kratičce vybráno a sepsáno (Norimberk 1565). V roce 1554 získal erb a šlechtický přídomek „z Fenixfeldu“. Zemřel v Klatovech 20. února 1561.

Ze čtyř veršů, jež Šimon Ennius Klatovský věnoval ve skladbě Breve encomion Olomucii metropolis… olomouckému orloji, vyplývá, že tehdejší orloj měl dvě oddělení, přičemž v dolním oddělení se nacházela točící se „Sféra“ – planisférium na pevné desce číselníku rozděleným na 24 hodiny a na 360 stupňů. V horním oddělení byl umístěn kalendář s dokola rozmístěnými figurkami ukazujícími tyčinkou příslušné datum.