Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1575)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1575

Paul Fabricius podává olomoucké městské radě zprávu o postupu prací na obnově orloje

Dem Edlen vesten Ersamen vnd hochweisen Hern N. Bürgermeister Richter vnd Rathmannen der Statt Olomuntz meinen großgünstigen Hern vnd freunden/ Olomuntz.

Meine willige dinst bevor. Edle Ersamen hochweisen gunstige herrn. Inn dem werck zu Ewerer vnd Gemeiner Statt Olmuntz vhr gehörig, habe ich bishero fleissig an vnd an fort zügerichtet vnd dahin Gottlob kommen das ich das kupffer zu der einen grossen scheiben mache, vnd nach dem ich allen vmbstenden nach befinde auch schon mit gutten leuten gehandelt habe das es alhie zu Wien auffs fürderlichst mit durchbrechung vergüldung vnd aller außbereitung derselben schejben, daran sehr vil gelegen ist zugieng, ist mein anlangen an Ewer vest vnd Ersame hochweisheit die wöllen mir diewejl diese fuhrleut gewiß wider zurück fahren vnd Inen wie ich höre zuvertrauen ist hundert gulden mit schicken. Damit ich das durchbrechen vnd vergulden der kupfferen schejben alhie zu Wien da ichs an vnkosten auch am geringsten zeugen kan vnd auffs schönest vnd gerechtest weiß zu erhalten, verrichte, dann solchs Zubefürderung des wercks bejde mir vnd E. vest. auch dinstlich ist. Vnd nach dem das durchbrechen vnd vergulden nicht In meiner Instruction auff meine vnkosten felt, wil ich was auff dasselb gehen wirt E. vest. verraiten vnd von denen die mir vmbs gelt daran arbejten vor E. vest vnd Ersamen Rth. quittung vorbringen was mir vberbleibt zeucht man mir darnach an meiner bestallung ab, hiemit thue ich E. Vest vnd w. Gott dem almechtigen bevelhen. Wer mir das gelt zustelt den will ich darumb quittieren.

Datum Wien 1574 den 16. tag Januarij.

Euer Edl vest und hochweisheit dinstwilligster Paulus Fabricius der Erznei Doctor, Ro: kais: Mait. etc. mathematicus1

 

Šlechetným, statečným, počestným a bedlivým pánům N. purkmistrovi, rychtáři a radním města Olomouce, mým velice milostivým pánům a přátelům. Olomouc.

Moje upřímná služba předem. Šlechetní, počestní, bedliví a milostiví pánové! Co se týče díla na hodinách vašich a obecních města Olomouce, byl jsem doposud pilný a dále jsem jednal a chválabohu došlo k tomu, že jsem pořídil měď. A poté jsem o všech okolnostech pojednal s dobrými lidmi, aby zde ve Vídni mohlo co nejprospěšněji dojít k prořezání, pozlacení a k veškeré přípravě oněch kotoučů, na což je třeba velmi mnoho vynaložit. Mám proto žádost na vaši statečnou a počestnou bedlivost, abyste mi ráčili – a to skrze formany, kteří jistě pojedou zpět a jimž, jak slyším, lze důvěřovat – poslali sto zlatých, abych mohl prořezání a pozlacení měděných kotoučů zde ve Vídni nechat provést co nejkrásněji a nejspravedlněji s nejnižšími náklady, a tak se mně i vaší bedlivosti vyhovělo. Poté je proveditelné obojí podpoření tohoto díla, z mé i z vaší strany. A kdyby se prořezání a pozlacení nestalo podle mého návodu na mé náklady, žádám vaši bedlivost, když k tomu dojde, o vyúčtování a ohledně toho, co se mi dluží za práci, o dodání kvitance od vaší bedlivosti. Co mi zůstane, nechť se odečte od mého honoráře. Tímto činím vaší bedlivosti o tom vědomost s pomocí Boha všemohoucího.

Kdo mi dodá peníze, tomu vystavím o tom kvitanci.

Dáno ve Vídni 16. dne ledna 1574.

Vaší šlechetnosti a bedlivosti k službě ochotný Pavel Fabricius, doktor lékařství, matematik římsko-královského Majestátu atd.

Přeložil Jiří Fiala

1 Německé znění dopisu publikovali Hans Kux – Max Kress: Das Rathaus zu Olmütz, Ein Gedenkblatt zu seiner Wiederherstellung, Olmütz 1904, s. 113–114, korigovaný německý text uveřejnil Günther Oestman: Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc, in: Mittelalterliche astronomische Großuhren: Internationales Symposium in Rostock 25. bis 28. Oktober 2012, Acta Historica Astronomiae, 49, Leipzig 2014, s. 149–150.